Conway Accu elektrische fiets

Zodra je Conway Bikes accu niet meer werkt is een Conway Bikes fiets accu revisie de duurzame oplossing van de problematiek. De batterij revisie is er op gericht om verloren gegane accucapaciteit te herwinnen. Versleten en oude fietsaccu’s kunnen vaak weer tot ongekende prestaties gebracht worden met het vervangen van de E-bike accucellen. Vaak is prestatieverlies een gevolg van normale slijtage van de 18650 cellen, en is het vernieuwen van de batterijen de beste, duurzaamste, en voordeligste remedie. Soms echter kan prestatieverlies veroorzaakt worden door defecten in de regelelektronica of acculader. Deze problemen worden door ons vóór de revisie ontdekt en opgelost. Daardoor kan het vernieuwen van de accucellen vaak achterwege blijven waardoor veel kosten worden bespaard.

Conway

Kiest u voor een Conway Bikes batterij revisie, dan bepaalt u welke capaciteit u wil nemen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven fietsaccuspecificaties, de actieradius van de Conway Bikes fietsaccu het niveau bereiken van de accu in nieuwtoestand. Aangezien de Conway Bikes fiets accurevisie de mogelijkheid biedt om de batterijcapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de fiets accu dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de actieradius.

Werkwijze van een Conway Bikes accurevisie

 Is de Conway Bikes batterij eenmaal in onze werkplaats aangekomen, wordt hij uitgebreid onderzocht met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, elektronica, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden gemonitord. Pas nadat alle resultaten van de onderzoeken de hoge kwaliteit van de reparaties hebben bevestigd, wordt de gereviseerde accu verzendklaar gemaakt.

Argumenten die spreken voor een Conway Bikes batterij revisie

 Kwaliteit staat bij ons op nummer 1, daarom geven wij  twee jaar garantie op alle uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen. En ook na deze twee jaar staan wij graag voor u paraat als er complicaties zijn, of vragen rijzen. Wij staan altijd voor u klaar. Onze fietsaccu revisie is erop gericht om jou als klant een duurzame en kostenbesparende oplossing te bieden bij versleten en defecte E-Bike accu’s. Ook is er de mogelijkheid om uw Conway Bikes fiets accu te reviseren naar een hogere capaciteit. Onze service begint al bij de voor u kosteloze verzending van de fiets accu met inbegrip van de acculader. Ook kan het specialistische onderzoek van de fietsaccu verborgen gebreken onthullen en daardoor eventuele problemen aan de net gerepareerde accu voorkomen.