Brose Accu elektrische fiets

Gesteld dat je niet meer tevreden bent met de actieradius van je Brose fietsaccu, is de gedachte aan een fietsaccu revisie de juiste. De fietsaccu revisie is er op gericht om verloren gegane accucapaciteit te herwinnen. Versleten fietsaccu’s kunnen bijna altijd weer tot de originele prestaties gebracht worden met het vernieuwen van de E-bike accucellen. Vaak is capaciteitsverlies een gevolg van normale slijtage van de cellen, en is het vernieuwen van de 18650 cellen de beste, duurzaamste, en voordeligste remedie.

Brose

Soms echter kan capaciteitsverlies veroorzaakt worden door defecten in de regelelektronica of acculader. Deze problemen worden door ons vóór de revisie ontdekt en opgelost. Daardoor kan het vernieuwen van de cellen vaak achterwege blijven waardoor veel kosten worden bespaard.

Actieradius van een Brose fietsaccu revisie

 Kiest u voor een Brose fiets accu revisie, dan heeft u de keuze welke capaciteit u wil nemen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven accuspecificaties, de actieradius van de Brose batterij het niveau bereiken van de accu in originele staat. Aangezien de Brose fietsaccurevisie de mogelijkheid biedt om de batterijcapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de fiets accu dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de actieradius.

Hoe werkt het? Een Brose accurevisie

 Is de Brose accu eenmaal in onze werkplaats aangekomen, wordt hij grondig bekeken met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, fietselektronica, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden bijgehouden. Pas nadat alle resultaten van de test de  kwaliteit van de revisie hebben bevestigd, wordt de gereviseerde fietsaccu verzendklaar gemaakt.

Vaker voorkomende problemen van de Brose batterij

 De Brose accu is over het algemeen een kwalitatief goede fietsaccu. Een aantal van de meest voorkomende klachten zijn o.a. afname van de trapondersteuning tijdens een fietstocht en de snelle terugloop van het vermogen. Dit laatste houdt in dat het aantal beloofde kilometers, oftewel de actieradius, op één volledig geladen batterij onhaalbaar blijkt. Het gebruik van het display en haar indicatie is niet voor iedereen even gemakkelijk en logisch. Soms vermeldt het display een storing die niet goed te herleiden is. Ook kunt u er tegen aan lopen dat de E-bike er tijdens een toertocht  opeens stopt of capituleert bij een percentage van rond de 50%.