Bluelabel Accu elektrische fiets

Zodra je Bluelaber batterij niet meer naar behoren werkt is een Bluelaber accu revisie de goedkopere oplossing van de problematiek. De Bluelaber E-bike accurevisie is dé methode om oorzaak en gevolg van een minder presterende E-bike accu op te lossen. Oude fietsaccu’s kunnen vaak weer tot de originele prestaties gebracht worden met het vervangen van de fiets accucellen. Doordat de hoogste kwaliteit Li-Ion accucellen geplaatst worden, is het tegelijkertijd mogelijk om een grotere "actieradius" te verkrijgen. Is de accu niet te reviseren bieden wij graag een goed alternatief in de vorm van een nieuwe accu.

Er zijn geen producten beschikbaar

Bluelabel

Daar een haperende accu niet altijd zijn probleem vindt in oude en/of versleten accucellen, worden alle fietsaccu’s voor de revisie plaatsvindt, inclusief acculader, door ons geheel nagekeken. Tijdens deze controle worden lader en elektronica grondig nagekeken zodat fouten in deze onderdelen ontdekt en verholpen kunnen worden. Soms kunnen hierdoor de kosten van revisie bespaard worden, en kan volstaan worden met een  reparatie of het vervangen van de lader.

Actieradius van een Bluelaber accu revisie

 Afhankelijk van de gekozen capaciteit kunt u kiezen welke actieradius u wil fietsen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven accuspecificaties, de actieradius van de Bluelaber fiets accu het niveau bereiken van de accu in originele staat. Aangezien de Bluelaber batterijrevisie de mogelijkheid biedt om de fiets accucapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de accu dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de actieradius.

 

Werkwijze van een Bluelaber accurevisie

 Is de Bluelaber accu eenmaal op onze locatie aangekomen, wordt hij grondig getest met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, elektronica, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden bijgehouden. Pas nadat alle resultaten van de onderzoeken de  kwaliteit van de uitgevoerde reparaties hebben bevestigd, wordt de gereviseerde fietsaccu verzendklaar gemaakt.

 

Argumenten die spreken voor een Bluelaber fiets accu revisie

 Kwaliteit en veiligheid staat bij ons voorop, hierom geven wij  2 jaar garantie op alle werkzaamheden en gebruikte materialen. En ook na deze 2 jaar staan wij graag voor u paraat als er complicaties zijn, of vragen rijzen. Wij helpen u graag verder. Onze batterij revisie is ervoor om u een zo duurzame en goedkope oplossing te bieden. Ook is er de mogelijkheid om uw Bluelaber accu te reviseren naar een grotere capaciteit. Onze service begint al bij de voor u gratis verzending van de accu met inbegrip van de fietsacculader. Ook kan het specialistische onderzoek van de batterij verborgen problemen onthullen en daardoor eventuele gevolgschade aan de net gereviseerde fiets accu voorkomen.