Bergamont Accu elektrische fiets

In het geval dat de Bergamont bicycles fiets accu niet meer naar behoren werkt is een Bergamont bicycles batterij revisie de duurzame oplossing van de problematiek. De Bergamont bicycles E-bike accurevisie is dé methode om oorzaak en gevolg van een minder presterende batterij op te lossen. Versleten en oude fietsaccu’s kunnen vaak weer tot ongekende prestaties gebracht worden met het vervangen van de batterijcellen. Is revisie niet mogelijk bieden wij ook graag een scherp geprijste nieuwe accu aan.

Bergamont

Vaak is prestatieverlies een gevolg van normale slijtage van de accucellen, en is het vernieuwen van de batterijen de beste, duurzaamste, en voordeligste remedie. Soms echter kan prestatieverlies veroorzaakt worden door defecten in de regelelektronica of acculader. Deze problemen worden door ons vóór de revisie ontdekt en opgelost. Daardoor kan het vernieuwen van de accucellen vaak achterwege blijven waardoor veel kosten worden bespaard.

 Te verwachten actieradius van een Bergamont bicycles batterij revisie

 Kiest u voor een Bergamont bicycles fietsaccu revisie, dan heeft u de keuze welke capaciteit u wil nemen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven fiets accuspecificaties, de actieradius van de Bergamont bicycles accu het niveau bereiken van de accu in originele staat. Aangezien de Bergamont bicycles accurevisie de mogelijkheid biedt om de batterijcapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de accu dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de te fietsen afstand.

 

Werkwijze van een Bergamont bicycles accurevisie

 Is de Bergamont bicycles batterij eenmaal in onze werkplaats aangekomen, wordt hij uitgebreid onderzocht met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, elektronica, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden gemeten. Pas nadat alle resultaten van de onderzoeken de  kwaliteit van de uitgevoerde revisie hebben bevestigd, wordt de gereviseerde fiets accu verzendklaar gemaakt.

 

Problemen van de Bergamont bicycles batterij

 Naarmate de fiets accu slijtage vertoond dan kan het zijn dat de Bergamont bicycles batterij problemen krijgt. De meest voorkomende klachten zijn o.a. afname van de trapondersteuning tijdens een fietstocht en de snelle terugloop van het vermogen. Dit laatste houdt in dat het aantal beloofde kilometers, oftewel de actieradius, op één  geladen batterij onhaalbaar blijkt. Het gebruik van het display en haar weergave is niet voor iedereen even gemakkelijk en logisch. Soms vermeldt het display een storing die niet goed te herleiden is. Ook kunt u er tegen aan lopen dat de fiets er tijdens een fietstocht mee op houdt of capituleert bij een lege accu van rond de 15% tot 30%.