Columbus Accu elektrische fiets

Gesteld dat je niet langer tevreden bent met de actieradius van je Columbus fiets accu, is de gedachte aan een fietsaccu revisie de juiste. De accu revisie is er op gericht om verloren gegane accucapaciteit op te waarderen. Versleten en oude fietsaccu’s kunnen bijna altijd weer tot ongekende prestaties gebracht worden met het vernieuwen van de accucellen. Doordat de hoogste kwaliteit Li-Ion accucellen geplaatst worden, is het tegelijkertijd mogelijk om een grotere accucapaciteit te verkrijgen.

Er zijn geen producten beschikbaar

Columbus

Doordat een slechte batterij niet altijd zijn oorzaak vindt in oude en/of versleten accucellen, worden alle fietsaccu’s voor de revisie plaatsvindt, inclusief batterijlader, door ons geheel gecontroleerd. Tijdens onze controle worden acculader en BMS grondig onderzocht zodat fouten in deze componenten ontdekt en verholpen kunnen worden. Soms kunnen hierdoor de kosten van revisie bespaard worden, en kan volstaan worden met een  reparatie of het vervangen van de acculader.

Actieradius van een Columbus fietsaccu revisie

 Afhankelijk van de gekozen capaciteit kunt u kiezen welke afstand u wil fietsen. Nadat de accurevisie is volbracht zal bij identiek gebleven batterijspecificaties, de actieradius van de Columbus fiets accu het niveau bereiken van de accu in originele staat. Aangezien de Columbus accurevisie de mogelijkheid biedt om de fietsaccucapaciteit uit te laten breiden, zal dit de actieradius van de fiets accu dienovereenkomstig evenredig doen toenemen. Een verdubbeling van de accucapaciteit resulteert in een verdubbeling van de actieradius.

Werkwijze tijdens de Columbus accurevisie

 Is de Columbus batterij eenmaal op onze locatie aangekomen, wordt hij grondig onderzocht met de bedoeling, de bron van het mankement op te sporen. Onze diagnose is er op gericht dat symptomen en de oorzaak van de symptomen te ontdekken en te verhelpen. Accuprestaties die afnemen kunnen immers worden veroorzaakt door een defecte acculader, elektronica, of de regelelektronica in de accu. Normale slijtage is vaak oorzaak en gevolg in één. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, maar voordat we een geheel gereviseerde accu terug sturen, wordt deze nog eenmaal geladen en ontladen terwijl alle belangrijke parameters van de accu tegelijkertijd met speciale meet- en testapparatuur worden gemeten. Pas nadat alle resultaten van de test de  kwaliteit van de uitgevoerde revisie hebben bevestigd, wordt de gereviseerde fietsaccu verzendklaar gemaakt.

Klachten van de Columbus fietsaccu

 Naarmate de fiets accu slijtage vertoond dan kan het zijn dat de Columbus accu kuren krijgt. Een van de meest voorkomende klachten zijn onder andere het verlies van de trapondersteuning tijdens een E-biketocht en de snelle terugloop van het vermogen. Dit laatste houdt in dat het aantal te verwachten kilometers, oftewel de actieradius, op één  volgeladen accu onhaalbaar blijkt. Het gebruik van het display en haar indicatie is niet voor iedereen even gemakkelijk en logisch. Soms vermeldt het display een storing die niet goed te herleiden is. Ook kunt u er tegen aan lopen dat de E-bike er tijdens een fietstocht  opeens stopt of uitvalt bij een lege fietsaccu van rond de 40% tot 50%.