Uitpakken / Inboeken

Een accu kan op twee manieren bij ons binnenkomen, ze kunnen worden afgegeven aan de balie of per post worden opgestuurd. Zodra de accu bij ons binnen is wordt deze ingeboekt in ons systeem en krijgt deze een uniek bestelnummer. De accu en alle andere onderdelen, bijvoorbeeld een lader, die door de klant worden aangeleverd een krijgen een uniek intern nummer en worden in één bak geplaatst.

Test binnenkomst

Zodra de accu's zijn ingeboekt worden deze doorgezet naar de afdeling Test binnenkomst, hier wordt gekeken naar de probleemomschrijving van de klant. Door middel van een aantal testen wordt gekeken of wij tot eenzelfde conclusie komen, of dat het probleem door een ander onderdeel wordt veroorzaakt. Een van deze testen is een capaciteitstest, hiermee wordt bepaald wat de huidige staat vanhet cellen pakket is. Ook hebben wij de mogelijkheid verschillende accu’s uit te lezen door middel van een testprogramma. Bij de meest voorkomende modellen hebben wij ook fietsen staan om de werking van de elektronica en communicatie te kunnen testen. Indien gewenst wordt hiervan een testrapport opgesteld. Wanneer de klant al akkoord heeft gegeven op een revisie en uit de conclusie van de testbinnenkomst blijkt dat dit inderdaad nodig is wordt de accu meteen naar de afdeling demontage gebracht. Wanneer de conclusie niet overeenkomt met de probleemomschrijving, of wij alleen een reparatie hoeven uit te voeren wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Ook wanneer er is aangegeven eerst contact op te nemen.

Demonteren

Wanneer er een revisie nodig is wordt de accu gedemonteerd. Eerst wordt alle elektronica zorgvuldig gedemonteerd en veilig opgeborgen zodat hier niks mee kan gebeuren gedurende de revisie. Vervolgens wordt het cellen pakket gedemonteerd, het verschilt per accu hoe dit in zijn werk gaat. Het versleten pakket wordt veilig ingepakt en in een speciale container geplaatst. De containers worden één keer per week opgehaald door een gespecialiseerd recyclingbedrijf.

Een medewerker van KWS Seuren houdt een accupakket vast

Cellen pakket samenstellen

Bij het samenstellen van een nieuw pakket wordt er een op maat gemaakt cellen pakket ontwikkeld. Er wordt gekeken naar de beste opbouw per accu. Deze wordt samengesteld naar de gewenste capaciteit en spanning. Zodra het nieuwe pakket is samengesteld worden de individuele groepen gelast. Dit wordt gedaan door middel van nikkel strips. Na het lassen wordt een visuele controle uitgevoerd om na te gaan of alle cellen op de juiste manier zijn gelast. Ook wordt er nog een laatste eindtest op het accupakket uitgevoerd. Zodra het accupakket klaar en getest is wordt de elektronica aangesloten. Elke groep cellen wordt via draden verbonden naar een stekker welke later op de elektronica wordt aangesloten. Voordat het pakket weer gemonteerd wordt, wordt het pakket doorgemeten om er zeker van te zijn deze juist is gesoldeerd.

De elektronica van een accu wordt aangesloten

Montage

Bij montage wordt de accu weer in elkaar gezet. Eerst wordt de elektronica weer aangesloten en wordt er meteen getest of de accu oplaad en indien mogelijk of deze in de fiets werkt. Vervolgens wordt het pakket goed verpakt en wordt alles in de behuizing geplaatst. Zodra de behuizing dicht zit wordt er gecontroleerd of er niks los zit of beweegt. Nadat de accu volledig gemonteerd is wordt deze altijd opgeladen voordat deze naar de eindtest gaat. Op deze manier kan er bij de eindtest meteen bepaald worden of de accu op een juiste manier oplaad.

Eindtest

De eindtest is onze kwaliteitscontrole, hier wordt bepaald of de accu op de juiste wijze is gereviseerd en/of gerepareerd. Het belangrijkste is de veiligheid, er wordt getest of alles goed vast zit zodat er geen schade aan de print en/of de cellen kan ontstaan, dit kan namelijk leiden tot kortsluiting. Ook wordt er gekeken of de behuizing goed gemonteerd is. Dit om waterschade zoveel mogelijk te beperken. Met speciale testapparatuur wordt gekeken of de accu een juiste spanning heeft en voor een langere periode een hoog vermogen kan leveren. Voor de meest voorkomende accu's hebben wij fietsen staan zodat wij deze op een volledige functionaliteit, inclusief communicatie kunnen testen.

Uitboeken

Zodra de accu goedgekeurd wordt bij de eindtest gaat deze naar het uitboeken. Hier wordt de gehele bestelling gecontroleerd en indien deze compleet is wordt de accu schoongemaakt en ingepakt voor verzending, of klaargezet om afgehaald te worden.